Ritraðir

Öll dæmin nota einn höfund. Upplýsingar um marga höfunda hérna.

Nafn höfundar. (ártal). Titill rits. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. Útgefandi.

Nafn höfundar. (ártal). Titill rits. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. https://doi...

Nafn höfundar. (ártal). Titill rits. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. www.xx

Nánar um ritraðir.

(Guðmundur Finnbogason, 1994) eða Guðmundur Finnbogason (1994)
(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012) eða Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson (2012)
(Konráð Ásgrímsson og Ásta M. Urbancic, 2010) eða Konráð Ásgrímsson og Ásta M. Urbancic (2010)
(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2008) eða Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2008)
(Stefán Jökulsson, 2012) eða Stefán Jökulsson (2012)

Guðmundur Finnbogason. (1994). Lýðmenntun: Hugleiðingar og tillögur (2. útgáfa). Í Loftur Guttormsson (ritstjóri ritraðar), Heimildarrit í íslenskri uppeldis- og skólasögu: 1. bindi. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands.

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson. (2012). Sköpun: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. http://www.menntamalaraduneyti.is/utgefid-efni/namskrar/themahefti-menntunar/

Konráð Ásgrímsson og Ásta M. Urbancic (umsjón). (2010). Skráðir nemendur í framhalds- og háskólum haustið 2009. Í Hagstofa Íslands (annast útgáfu ritraðar), Hagtíðindi: Skólamál. https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=10669

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir. (2012). Lýðræði og mannréttindi: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.

Stefán Jökulsson. (2012). Læsi: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun.

Kaflar í ritröðum

Nafn höfundar. (ártal). Titill kafla. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. Titill bindis (bls. xx–xx). Útgefandi.

Nafn höfundar. (ártal). Titill kafla. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. Titill bindis (bls. xx–xx). doi:xxxx

Nafn höfundar. (ártal). Titill kafla. Í Nafn ritstjóra (ritstjóri ritraðar), Titill ritraðar: x. bindi. Titill bindis (bls. xx–xx). Sótt af www.xx

(Lerner, 2006) eða Lerner (2006
(Rutter, 1979) eða Rutter (1979)

Lerner, R. M. (2006). Developmental science, developmental systems, and contemporary theories of human development. Í W. Damon og R. M. Lerner (ritstjórar ritraðar), Handbook of child psychology: 1. bindi. Theoretical models of human development (6. útgáfa, bls. 1‒17). Wiley.

Rutter, M. (1979). Protective factors in children‘s responses to stress and disadvantage. Í M. W. Kent og J. E. Rolf (ritstjórar ritraðar), Primary prevention in psychopathology: 3. bindi. Social competence in children (bls. 49‒74). University Press of New England.