Skýrslur, samantektir og smárit

Skýrslur, ýmsar samantektir og smárit eru skráðar með sama sniði og bækur.

Undir þennan flokk falla ýmiss konar skýrslur fyrirtækja og stofnana, bæklingar, hrá gögn (e. raw data) og siðareglur.

Ef ekki kemur fram í titli um hvers konar rit er að ræða koma þær upplýsingar fram í hornklofa í titilsæti.

Dæmi

Nafn höfundar. (ártal). Titill verks. Útgefandi.

Nafn höfundar. (ártal). Titill verks. https://doi..

Nafn höfundar. (ártal). Titill verks. www.xx

(Borgarráð, 2010) eða Borgarráð (2010)

(Hagstofa Íslands, 2019) eða Hagstofa Íslands (2019)
(Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir, 2007) eða Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir (2007)
(Ingveldur Björg Jónsdóttir, 2011) eða Ingveldur Björg Jónsdóttir (2011)

(Læknafélag Íslands, 2005) eða Læknafélag Íslands (2005)
(Lýðheilsustöð, 2009) eða Lýðheilsustöð (2009)
(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012) eða mennta- og menningarmálaráðuneytið (2012)
(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006) eða Menntasvið Reykjavíkurborgar (2006)
(ParX, 2007) eða ParX (2007)
(Rögnvaldur Guðmundsson, 2012) eða Rögnvaldur Guðmundsson (2012) 

Borgarráð. (2010). Tillaga um stofnun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. http://www.reykjavik.is/Portaldata/1/Resources//Tillaga_SKF_loka.pdf

Hagstofa Íslands. (2019). Afl og orkuvinnsla almenningsrafstöðva 1976-2018 [gagnasafn]. Orkustofnun. https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Umhverfi/Umhverfi__4_orkumal__2_framleidslaognotkun/IDN02101.px

Ingibjörg Gunnarsdóttir, Tinna Eysteinsdóttir og Inga Þórsdóttir. (2007). Hvað borða íslensk börn á leikskólaaldri? Könnun á mataræði 3ja og 5 ára barna 2007. http://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item14897/version2/3ja_og_5_ara_skyrsla_181208.pdf

Ingveldur Björg Jónsdóttir (ritstjóri). (2011). Stefnumótun Veðurstofu Íslands: Hlutverk, framtíðarsýn og stefnur. http://www.vedur.is/media/vedurstofan/utgafa/skyrslur/2011/2011_004.pdf

Læknafélag Íslands. (2005). Siðareglur læknahttps://www.landlaeknir.is/gaedi-og-eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13353/

Lýðheilsustöð. (2009). Ráðleggingar um mataræði og næringarefni: Fyrir fullorðna og börn frá tveggja ára aldri [bæklingur]. Höfundur.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2012a). Aðalnámskrá grunnskóla 2012: Íslenska, íslenska sem annað tungumál og íslenskt táknmál [drög til umsagnar]. Höfundur.

Menntasvið Reykjavíkurborgar. (2006). Greinargerð starfshóps um samstarf leik- og grunnskóla. Höfundur.

ParX. (2007). Áhrif hvalveiða í atvinnuskyni á ímynd Íslands og íslenska ferðaþjónustu: Greining á viðhorfum markhóps.  http://www.ferdamalastofa.is/upload/files/200954114643hvalveidar07_allar_skyrslur.pdf

Rögnvaldur Guðmundsson. (2010). Erlendir ferðamenn á Íslandi sumarið 2010 og samanburður við sumrin á undan. Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar.